Kõik kooli töötajad

Ees- ja perekonnanimi / ruum Ametikoht Telefoninumber E-posti aadress
Ilona Must Direktor, Director +372 5697 8555  vaata e-posti aadressi
Jane Tinnuri Sekretär, raamatukoguhoidja +372 5699 5185  vaata e-posti aadressi
Liia Severin 1.-4. klassi õppejuht, 2. klassi õpetaja, 6. klassi juhataja   vaata e-posti aadressi
Eha Ristimets 5.-9. klassi õppejuht, 8. klassi eesti keele, kirjanduse õpetaja ja klassijuhataja, loovuskeskuse ja projektijuht   vaata e-posti aadressi
Juri Larionov Õppekorraldusjuht, 1.-9. klassi kehalise kasvatuse õpetaja, 7. klassi juhataja, spordiring   vaata e-posti aadressi
Kadri Melnits Huvijuht, õpilasesinduse koordinaator, pikapäevarühma õpetaja   vaata e-posti aadressi
Raivo Rohtoja Majandusjuht, töökeskkonnaspetsialist   vaata e-posti aadressi
Maritta Talv Finantsjuht, raamatupidaja   vaata e-posti aadressi
Merlin Laansoo 1. klassi õpetaja, 5. klassi juhataja   vaata e-posti aadressi
Vilve Noppel 3. klassi õpetaja, 7. klassi juhataja, 4.-9. klassi käsitöö- ja kodundusõpetaja, eelkooli õpetaja, töökeskkonnavolinik   vaata e-posti aadressi
Grete Kärsna 4. klassi õpetaja, eelkooli õpetaja, 3. klassi inglise keele õpetaja   vaata e-posti aadressi
Margit Kalmet 5.-9. klassi matemaatikaõpetaja, 5. klassi juhataja   vaata e-posti aadressi
Triin Tamme 5. -8. klassi loodusainete õpetaja, 6. klassi juhataja, loodussuuna koordinaator, pikapäevarühma õpetaja   vaata e-posti aadressi
Anne Tulver Eripedagoog, 6. klassi vene keele õpetaja, 9. klassi juhataja, 9. klassi kunstiõpetaja   vaata e-posti aadressi
Kristjan Mahla 7.-9. klassi loodusainete õpetaja, 9. klassi juhataja   vaata e-posti aadressi
Õpetajate tuba +372 5551 1479 
Ele Laaneväli 6.- 7. klassi arvutiõpetaja, haridustehnoloog, IT-tugispetsialist   vaata e-posti aadressi
Emil Erastus 1. -9. klassi muusikaõpetaja   vaata e-posti aadressi
Eve Kärsna 5.-7. ja 9. klassi eesti keele ja kirjanduse õpetaja   vaata e-posti aadressi
Juta Ild 4. - 9. klassi ajaloo-, kunsti- ja draamaõpetaja, 1.-4. klassi tantsuõpetaja, joogaõpetaja   vaata e-posti aadressi
Lidia Pyzhik 7.-9. klassi vene keele õpetaja   vaata e-posti aadressi
Maarja Savi 5.-7. klassi inglise keele õpetaja, 7.-9. klassi inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, Kodukirja ja sotsiaalmeedia toimetaja   vaata e-posti aadressi
Maris Vilisaar 3. ja 4. klassi inglise keele õpetaja   vaata e-posti aadressi
Ott Kilusk 6. - 7. klassi kirjanduseõpetaja   vaata e-posti aadressi
Peeter Paiste 4.-9. klassi tehnoloogiaõpetaja   vaata e-posti aadressi
Rein Rebane 4.-9. klassi inglise keele õpetaja, hommikulaulu koordinaator   vaata e-posti aadressi
Eva Ereline Logopeed   vaata e-posti aadressi
Ulvi Nõmm HEV-koordinaator, psühholoog, sotsiaalnõustaja, karjäärikoordinaator   vaata e-posti aadressi
Ants Säde 5. - 9. klassi bändiõpetaja   vaata e-posti aadressi
Ott Otsmann 1.-9. klassi judoõpetaja   vaata e-posti aadressi
Pille Avamets 3. - 9. klassi rahvatantsuõpetaja   vaata e-posti aadressi
Urme Raadik 9. klassi suhtlemisõpetaja   vaata e-posti aadressi
Daisy Dello Kokk   vaata e-posti aadressi
Erika Toivanena Abikokk  
Anne Nukk Puhastusteenindaja  
Inge Kose Puhastusteenindaja  
Õpetajad