Kõik kooli töötajad

Ees- ja perekonnanimi / ruum Ametikoht Telefoninumber E-posti aadress
Ilona Must Direktor, Director +372 5697 8555  vaata e-posti aadressi
Elerin Karpin Sekretär, raamatukoguhoidja +372 5699 5185  vaata e-posti aadressi
Liia Severin 1.-4. klassi õppejuht, 3. klassi õpetaja, eelkooli ja koduõppe koordinaator, 7. klassi juhataja   vaata e-posti aadressi
Eha Ristimets 5.-9. klassi õppejuht, 9. klassi eesti keele, kirjanduse õpetaja ja klassijuhataja, Pärnu Vabakooli Seltsi ja projektijuht   vaata e-posti aadressi
Juri Larionov Õppekorraldusjuht, 1.-9. klassi kehalise kasvatuse õpetaja, 8. klassi juhataja, spordiringi juhendaja   vaata e-posti aadressi
Grete Poopuu Huvijuht, Pärnu Loovuskeskuse juht, 1. klassi kunsti- ja tööõpetuse õpetaja   vaata e-posti aadressi
Raivo Rohtoja Majandusjuht, töökeskkonnaspetsialist   vaata e-posti aadressi
Maritta Talv Finantsjuht, raamatupidaja   vaata e-posti aadressi
Maarja Savi Turundus- ja kommunikatsioonijuht, 6. klassi inglise keele õpetaja, 7.-9. klassi inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, Kodukirja ja sotsiaalmeedia toimetaja   vaata e-posti aadressi
Grete Kärsna 1. klassi õpetaja, eelkooli õpetaja, 4. klassi inglise keele õpetaja   vaata e-posti aadressi
Merlin Laansoo 2. klassi õpetaja, 6. klassi juhataja, 6. klassi inimeseõpetuse õpetaja, pikapäevarühma ja eelkooli õpetaja   vaata e-posti aadressi
Vilve Noppel 4. klassi õpetaja, 4.-9. klassi käsitöö- ja kodundusõpetaja, eelkooli õpetaja, töökeskkonnavolinik   vaata e-posti aadressi
Rein Rebane 4.-9. klassi inglise keele õpetaja, 5. klassi juhataja   vaata e-posti aadressi
Margit Kalmet 5.-9. klassi matemaatikaõpetaja, 6. klassi juhataja   vaata e-posti aadressi
Triin Tamme 5. -8. klassi loodusainete õpetaja, 7. klassi juhataja, loodussuuna koordinaator, pikapäevarühma õpetaja   vaata e-posti aadressi
Anne Tulver Eripedagoog, 5. klassi eesti keele õpetaja, 6. klassi vene keele õpetaja   vaata e-posti aadressi
Kristjan Mahla 7.-9. klassi loodusainete õpetaja   vaata e-posti aadressi
Õpetajate tuba +372 5551 1479 
Ele Laaneväli 6. klassi matemaatikaõpetaja, 6.- 7. klassi arvutiõpetaja, haridustehnoloog, IT-tugispetsialist   vaata e-posti aadressi
Reine Niin 1. -9. klassi muusikaõpetaja, eelkooli õpetaja   vaata e-posti aadressi
Eve Kärsna 6.-8. klassi eesti keele ja kirjanduse õpetaja   vaata e-posti aadressi
Juta Ild 4. - 9. klassi ajaloo-, kunsti- ja draamaõpetaja, 1.-4. klassi tantsuõpetaja, joogaõpetaja   vaata e-posti aadressi
Lidia Pyzhik 7.-9. klassi vene keele õpetaja   vaata e-posti aadressi
Lili Välimäe 5. - 6. klassi kirjanduseõpetaja   vaata e-posti aadressi
Peeter Paiste 4.-9. klassi tehnoloogiaõpetaja   vaata e-posti aadressi
Eva Ereline Logopeed   vaata e-posti aadressi
Ulvi Nõmm HEV-koordinaator, sotsiaalnõustaja, kunstiterapeut, karjäärikoordinaator, 5. klassi juhataja   vaata e-posti aadressi
Ants Säde 5. - 9. klassi bändiõpetaja   vaata e-posti aadressi
Ott Otsmann 1.-9. klassi judoõpetaja   vaata e-posti aadressi
Pille Avamets 3. - 9. klassi rahvatantsuõpetaja   vaata e-posti aadressi
Urme Raadik 7. klassi suhtlemisõpetaja   vaata e-posti aadressi
Viiri Vilgats Kokk   vaata e-posti aadressi
Erika Toivanena Abikokk  
Anne Nukk Puhastusteenindaja  
Inge Kose Puhastusteenindaja  
Maret Pirsi Majahoidja  
Õpetajad