Kõik kooli töötajad

Ees- ja perekonnanimi / ruum Ametikoht Telefoninumber E-posti aadress
Õpetajate tuba +372 5551 1479 
Ilona Must Direktor, 9. klassi eesti keel ja kirjandus, Director   vaata e-posti aadressi
Juri Larionov Õppekorraldusjuht, 1.-9. klassi kehaline kasvatus, 6. klassi klassijuhataja, Head of study management   vaata e-posti aadressi
Raivo Rohtoja Majandusjuhataja, Remondimees, 9. klassi tehnoloogia, 9. klassi klassijuhataja   vaata e-posti aadressi
Liia Severin 1.-4. klassi õppejuht, 1. ja 5. klassi klassijuhataja, Eelkooli koordinaator   vaata e-posti aadressi
Vilve Noppel 2. ja 6. klassi klassijuhataja, 4.-9. klassi käsitöö ja kodundus   vaata e-posti aadressi
Anne Tulver Eripedagoog, 6. klassi vene keel, 8. klassi inimese-ja kunstiõpetus, 8. klassi klassijuhataja   vaata e-posti aadressi
Juta Ild Joogaõpetaja, 1.-5. klassi tantsuõpetus, 4. ja 5. klassi draamaõpetus, 5.- 9. klassi kunst ja ajalugu   vaata e-posti aadressi
Kristjan Mahla Aastatöö komisjon, 6.-9. klassi loodusained, 8. klassi klassijuhataja   vaata e-posti aadressi
Eve Kärsna 5.-9. klassi eesti keel ja kirjandus   vaata e-posti aadressi
Otto-Georg Kirsi 5.-9. klassi bändiõpetaja   vaata e-posti aadressi
Heili Kiik 3. klassi klassijuhataja   vaata e-posti aadressi
Margit Kalmet 5.-9. klassi matemaatika   vaata e-posti aadressi
Eva Ereline Logopeed   vaata e-posti aadressi
Daisy Dello Kokk   vaata e-posti aadressi
Jane Tinnuri Sekretär, Raamatukoguhoidja   vaata e-posti aadressi
Maritta Talv Finantsjuht, Raamatupidaja   vaata e-posti aadressi
Ken Tilk Haridustehnoloog   vaata e-posti aadressi
Merlin Laansoo 4. klassi õpetaja, Eelkooli õpetaja   vaata e-posti aadressi
Kadri Melnits Huvijuht, Õpilasesinduse koordinaator   vaata e-posti aadressi
Ulvi Nõmm HEV-koordinaator, Psühholoog, Sotsiaalpedagoog, 9. klassi karjääriõpetaja   vaata e-posti aadressi
Lili Välimäe 1. -9. klassi muusikaõpetaja, 5. klassi kirjandus   vaata e-posti aadressi
Maris Vilisaar 2. ja 3. klassi inglise keele õpetaja   vaata e-posti aadressi
Triin Tamme 5. klassi loodusõpetus, Pikapäevarühma õpetaja   vaata e-posti aadressi
Maarja Savi 5.-7. klassi inglise keel, 7. klassi inimeseõpetus, 9. klassi ühiskonnaõpetus   vaata e-posti aadressi
Eha Ristimets 7. klassi eesti keel ja kirjandus, 7. klassi klassijuhataja, 5.-9. klassi õppejuht   vaata e-posti aadressi
Rein Rebane 4.-9. klassi inglise keel   vaata e-posti aadressi
Lidia Pyzhik 7.-9. klassi vene keel   vaata e-posti aadressi
Peeter Paiste 4.-8. klassi tehnoloogia   vaata e-posti aadressi
Ott Otsmann 1.-9. klass judo   vaata e-posti aadressi
Õpetajad