Koolipere

Ilona Must Direktor
9. klassi eesti keel ja kirjandus
vaata e-posti aadressi
Juri Larionov Õppekorraldusjuht
1.-9. klassi kehaline kasvatus
6. klassi klassijuhataja
Head of study management
vaata e-posti aadressi
Raivo Rohtoja Majandusjuhataja
Remondimees
9. klassi tehnoloogia
9. klassi klassijuhataja
vaata e-posti aadressi
Liia Severin 1.-4. klassi õppejuht
1. ja 5. klassi klassijuhataja
Eelkooli koordinaator
vaata e-posti aadressi
Vilve Noppel 2. ja 6. klassi klassijuhataja
4.-9. klassi käsitöö ja kodundus
vaata e-posti aadressi
Anne Tulver Eripedagoog
6. klassi vene keel
8. klassi inimese-ja kunstiõpetus
8. klassi klassijuhataja
vaata e-posti aadressi
Juta Ild Joogaõpetaja
1.-5. klassi tantsuõpetus
4. ja 5. klassi draamaõpetus
5.- 9. klassi kunst ja ajalugu
vaata e-posti aadressi
Kristjan Mahla Aastatöö komisjon
6.-9. klassi loodusained
8. klassi klassijuhataja
vaata e-posti aadressi
Merlin Laansoo 4. klassi õpetaja
Eelkooli õpetaja
vaata e-posti aadressi
Eve Kärsna 5.-9. klassi eesti keel ja kirjandus
vaata e-posti aadressi
Otto-Georg Kirsi 5.-9. klassi bändiõpetaja
vaata e-posti aadressi
Heili Kiik 3. klassi klassijuhataja
vaata e-posti aadressi
Margit Kalmet 5.-9. klassi matemaatika
vaata e-posti aadressi
Eva Ereline Logopeed
vaata e-posti aadressi
Daisy Dello Kokk
vaata e-posti aadressi
Jane Tinnuri Sekretär
Raamatukoguhoidja
vaata e-posti aadressi
Maritta Talv Finantsjuht
Raamatupidaja
vaata e-posti aadressi
Kadri Melnits Huvijuht
Õpilasesinduse koordinaator
vaata e-posti aadressi
Ulvi Nõmm HEV-koordinaator
Psühholoog
Sotsiaalpedagoog
9. klassi karjääriõpetaja
vaata e-posti aadressi
Lili Välimäe 1. -9. klassi muusikaõpetaja
5. klassi kirjandus
vaata e-posti aadressi
Maris Vilisaar 2. ja 3. klassi inglise keele õpetaja
vaata e-posti aadressi
Triin Tamme 5. klassi loodusõpetus
Pikapäevarühma õpetaja
vaata e-posti aadressi
Maarja Savi 5.-7. klassi inglise keel
7. klassi inimeseõpetus
9. klassi ühiskonnaõpetus
vaata e-posti aadressi
Eha Ristimets 7. klassi eesti keel ja kirjandus
7. klassi klassijuhataja
5.-9. klassi õppejuht
vaata e-posti aadressi
Rein Rebane 4.-9. klassi inglise keel
vaata e-posti aadressi
Lidia Pyzhik 7.-9. klassi vene keel
vaata e-posti aadressi
Peeter Paiste 4.-8. klassi tehnoloogia
vaata e-posti aadressi
Ott Otsmann 1.-9. klass judo
vaata e-posti aadressi
Ken Tilk Haridustehnoloog
vaata e-posti aadressi