Koolipere

Ilona Must
Ilona Must Direktor
vaata e-posti aadressi
Jane Tinnuri
Jane Tinnuri Sekretär
raamatukoguhoidja
vaata e-posti aadressi
Liia Severin
Liia Severin 1.-4. klassi õppejuht
2. klassi õpetaja
6. klassi juhataja
vaata e-posti aadressi
Eha Ristimets
Eha Ristimets 5.-9. klassi õppejuht
8. klassi eesti keele, kirjanduse õpetaja ja klassijuhataja
loovuskeskuse ja projektijuht
vaata e-posti aadressi
Juri Larionov
Juri Larionov Õppekorraldusjuht
1.-9. klassi kehalise kasvatuse õpetaja
7. klassi juhataja
spordiring
vaata e-posti aadressi
Kadri Melnits
Kadri Melnits Huvijuht
õpilasesinduse koordinaator
pikapäevarühma õpetaja
vaata e-posti aadressi
Raivo Rohtoja
Raivo Rohtoja Majandusjuht
töökeskkonnaspetsialist
vaata e-posti aadressi
Maritta Talv
Maritta Talv Finantsjuht
raamatupidaja
vaata e-posti aadressi
Merlin Laansoo
Merlin Laansoo 1. klassi õpetaja
5. klassi juhataja
vaata e-posti aadressi
Vilve Noppel
Vilve Noppel 3. klassi õpetaja, 7. klassi juhataja
4.-9. klassi käsitöö- ja kodundusõpetaja
eelkooli õpetaja
töökeskkonnavolinik
vaata e-posti aadressi
Grete Kärsna
Grete Kärsna 4. klassi õpetaja
eelkooli õpetaja
3. klassi inglise keele õpetaja
vaata e-posti aadressi
Margit Kalmet
Margit Kalmet 5.-9. klassi matemaatikaõpetaja
5. klassi juhataja
vaata e-posti aadressi
Triin Tamme
Triin Tamme 5. -8. klassi loodusainete õpetaja
6. klassi juhataja
loodussuuna koordinaator
pikapäevarühma õpetaja
vaata e-posti aadressi
Anne Tulver Eripedagoog
6. klassi vene keele õpetaja
9. klassi juhataja
9. klassi kunstiõpetaja
vaata e-posti aadressi
Kristjan Mahla
Kristjan Mahla 7.-9. klassi loodusainete õpetaja
9. klassi juhataja
vaata e-posti aadressi
Ele Laaneväli 6.- 7. klassi arvutiõpetaja
haridustehnoloog
IT-tugispetsialist
vaata e-posti aadressi
Emil Erastus 1. -9. klassi muusikaõpetaja
vaata e-posti aadressi
Eve Kärsna
Eve Kärsna 5.-7. ja 9. klassi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
vaata e-posti aadressi
Juta Ild
Juta Ild 4. - 9. klassi ajaloo-, kunsti- ja draamaõpetaja
1.-4. klassi tantsuõpetaja
joogaõpetaja
vaata e-posti aadressi
Lidia Pyzhik
Lidia Pyzhik 7.-9. klassi vene keele õpetaja
vaata e-posti aadressi
Maarja  Savi
Maarja Savi 5.-7. klassi inglise keele õpetaja
7.-9. klassi inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Kodukirja ja sotsiaalmeedia toimetaja
vaata e-posti aadressi
Maris Vilisaar 3. ja 4. klassi inglise keele õpetaja
vaata e-posti aadressi
Ott Kilusk
Ott Kilusk 6. - 7. klassi kirjanduseõpetaja
vaata e-posti aadressi
Peeter Paiste
Peeter Paiste 4.-9. klassi tehnoloogiaõpetaja
vaata e-posti aadressi
Rein Rebane
Rein Rebane 4.-9. klassi inglise keele õpetaja
hommikulaulu koordinaator
vaata e-posti aadressi
Eva Ereline
Eva Ereline Logopeed
vaata e-posti aadressi
Ulvi Nõmm
Ulvi Nõmm HEV-koordinaator
psühholoog
sotsiaalnõustaja
karjäärikoordinaator
vaata e-posti aadressi
Ants Säde
Ants Säde 5. - 9. klassi bändiõpetaja
vaata e-posti aadressi
Ott Otsmann
Ott Otsmann 1.-9. klassi judoõpetaja
vaata e-posti aadressi
Pille Avamets
Pille Avamets 3. - 9. klassi rahvatantsuõpetaja
vaata e-posti aadressi
Urme Raadik 9. klassi suhtlemisõpetaja
vaata e-posti aadressi
Daisy Dello
Daisy Dello Kokk
vaata e-posti aadressi
Erika Toivanena
Erika Toivanena Abikokk
Anne Nukk
Anne Nukk Puhastusteenindaja
Inge Kose
Inge Kose Puhastusteenindaja