Koolipere

Ilona Must Direktor
vaata e-posti aadressi
Juri Larionov Õppekorraldusjuht
1.-9. klassi kehaline kasvatus
7. klassi juhataja
vaata e-posti aadressi
Raivo Rohtoja Majandusjuhataja
Remondimees
vaata e-posti aadressi
Liia Severin 1.-4. klassi õppejuht
2. klassi õpetaja
6. klassi juhataja
vaata e-posti aadressi
Vilve Noppel 3. klassi õpetaja
4.-9. klassi käsitöö- ja kodundusõpetaja
7. klassi juhataja
vaata e-posti aadressi
Anne Tulver Eripedagoog
6. klassi vene keele õpetaja
9. klassi juhataja
9. klassi kunstiõpetaja
vaata e-posti aadressi
Juta Ild Joogaõpetaja
1.-4. klassi tantsuõpetaja
4. ja 5. klassi draamaõpetaja
5.- 9. klassi kunsti- ja ajalooõpetaja
vaata e-posti aadressi
Kristjan Mahla Aastatöö komisjon
7.-9. klassi loodusainete õpetaja
9. klassi juhataja
vaata e-posti aadressi
Eve Kärsna 5.-7. ja 9. klassi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
vaata e-posti aadressi
Otto-Georg Kirsi vaata e-posti aadressi
Margit Kalmet 5.-9. klassi matemaatikaõpetaja
5. klassi juhataja
vaata e-posti aadressi
Eva Ereline Logopeed
vaata e-posti aadressi
Daisy Dello Kokk
vaata e-posti aadressi
Jane Tinnuri Sekretär
Raamatukoguhoidja
vaata e-posti aadressi
Maritta Talv Finantsjuht
Raamatupidaja
vaata e-posti aadressi
Erika Toivanena Abikokk
Merlin Laansoo 1. klassi õpetaja
5. klassi juhataja
vaata e-posti aadressi
Kadri Melnits Huvijuht
Õpilasesinduse koordinaator
vaata e-posti aadressi
Lili Välimäe 1. -9. klassi muusikaõpetaja
vaata e-posti aadressi
Maris Vilisaar 3. ja 4. klassi inglise keele õpetaja
vaata e-posti aadressi
Triin Tamme 5. ja 6. klassi loodusõpetuse õpetaja
6. klassi juhataja
loodussuuna koordinaator
vaata e-posti aadressi
Maarja Savi 6.-7. klassi inglise keele õpetaja
7.-9. klassi inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
vaata e-posti aadressi
Eha Ristimets 8. klassi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
8. klassi juhataja
5.-9. klassi õppejuht
vaata e-posti aadressi
Rein Rebane 4.-9. klassi inglise keele õpetaja
vaata e-posti aadressi
Lidia Pyzhik 7.-9. klassi vene keele õpetaja
vaata e-posti aadressi
Peeter Paiste 4.-9. klassi tehnoloogiaõpetaja
vaata e-posti aadressi
Ott Otsmann 1.-9. klass judo
vaata e-posti aadressi
Ulvi Nõmm HEV-koordinaator
Psühholoog
Sotsiaalpedagoog
Karjääriõppe koordinaator
vaata e-posti aadressi
Pille Avamets Rahvatantsuringi juhendaja
Õpetaja
vaata e-posti aadressi