Koolipere

Ilona Must
Ilona Must Direktor
vaata e-posti aadressi
Elerin Karpin Sekretär
raamatukoguhoidja
vaata e-posti aadressi
Liia Severin
Liia Severin 1.-4. klassi õppejuht
3. klassi õpetaja
eelkooli ja koduõppe koordinaator
7. klassi juhataja
vaata e-posti aadressi
Eha Ristimets
Eha Ristimets 5.-9. klassi õppejuht
9. klassi eesti keele, kirjanduse õpetaja ja klassijuhataja
Pärnu Vabakooli Seltsi ja projektijuht
vaata e-posti aadressi
Juri Larionov
Juri Larionov Õppekorraldusjuht
1.-9. klassi kehalise kasvatuse õpetaja
8. klassi juhataja
spordiringi juhendaja
vaata e-posti aadressi
Grete Poopuu
Grete Poopuu Huvijuht
Pärnu Loovuskeskuse juht
1. klassi kunsti- ja tööõpetuse õpetaja
vaata e-posti aadressi
Raivo Rohtoja
Raivo Rohtoja Majandusjuht
töökeskkonnaspetsialist
vaata e-posti aadressi
Maritta Talv
Maritta Talv Finantsjuht
raamatupidaja
vaata e-posti aadressi
Maarja  Savi
Maarja Savi Turundus- ja kommunikatsioonijuht
6. klassi inglise keele õpetaja
7.-9. klassi inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Kodukirja ja sotsiaalmeedia toimetaja
vaata e-posti aadressi
Grete Kärsna
Grete Kärsna 1. klassi õpetaja
eelkooli õpetaja
4. klassi inglise keele õpetaja
vaata e-posti aadressi
Merlin Laansoo
Merlin Laansoo 2. klassi õpetaja
6. klassi juhataja
6. klassi inimeseõpetuse õpetaja
pikapäevarühma ja eelkooli õpetaja
vaata e-posti aadressi
Vilve Noppel
Vilve Noppel 4. klassi õpetaja
4.-9. klassi käsitöö- ja kodundusõpetaja
eelkooli õpetaja
töökeskkonnavolinik
vaata e-posti aadressi
Rein Rebane
Rein Rebane 4.-9. klassi inglise keele õpetaja
5. klassi juhataja
vaata e-posti aadressi
Margit Kalmet
Margit Kalmet 5.-9. klassi matemaatikaõpetaja
6. klassi juhataja
vaata e-posti aadressi
Triin Tamme
Triin Tamme 5. -8. klassi loodusainete õpetaja
7. klassi juhataja
loodussuuna koordinaator
pikapäevarühma õpetaja
vaata e-posti aadressi
Anne Tulver Eripedagoog
5. klassi eesti keele õpetaja
6. klassi vene keele õpetaja
vaata e-posti aadressi
Kristjan Mahla
Kristjan Mahla 7.-9. klassi loodusainete õpetaja
vaata e-posti aadressi
Ele Laaneväli 6. klassi matemaatikaõpetaja
6.- 7. klassi arvutiõpetaja
haridustehnoloog
IT-tugispetsialist
vaata e-posti aadressi
Reine Niin
Reine Niin 1. -9. klassi muusikaõpetaja
eelkooli õpetaja
vaata e-posti aadressi
Eve Kärsna
Eve Kärsna 6.-8. klassi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
vaata e-posti aadressi
Juta Ild
Juta Ild 4. - 9. klassi ajaloo-, kunsti- ja draamaõpetaja
1.-4. klassi tantsuõpetaja
joogaõpetaja
vaata e-posti aadressi
Lidia Pyzhik
Lidia Pyzhik 7.-9. klassi vene keele õpetaja
vaata e-posti aadressi
Lili Välimäe
Lili Välimäe 5. - 6. klassi kirjanduseõpetaja
vaata e-posti aadressi
Peeter Paiste
Peeter Paiste 4.-9. klassi tehnoloogiaõpetaja
vaata e-posti aadressi
Eva Ereline
Eva Ereline Logopeed
vaata e-posti aadressi
Ulvi Nõmm
Ulvi Nõmm HEV-koordinaator, sotsiaalnõustaja
kunstiterapeut
karjäärikoordinaator
5. klassi juhataja
vaata e-posti aadressi
Ants Säde
Ants Säde 5. - 9. klassi bändiõpetaja
vaata e-posti aadressi
Ott Otsmann
Ott Otsmann 1.-9. klassi judoõpetaja
vaata e-posti aadressi
Pille Avamets
Pille Avamets 3. - 9. klassi rahvatantsuõpetaja
vaata e-posti aadressi
Urme Raadik
Urme Raadik 7. klassi suhtlemisõpetaja
vaata e-posti aadressi
Viiri Vilgats Kokk
vaata e-posti aadressi
Erika Toivanena
Erika Toivanena Abikokk
Anne Nukk
Anne Nukk Puhastusteenindaja
Inge Kose
Inge Kose Puhastusteenindaja
Maret Pirsi Majahoidja