Roheline kool

Programm “Roheline kool” toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi õppeasutuse igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada.  Kaasatud on kõik – õpilased koos vanematega, õpetajad ja kooli personal. 

Rohelise kooli programmi näol on tegemist tuntuima ülemaailmse keskkonnaharidusprogrammiga õppeasutustele, milles osalemist tõendab haridusasutusele omistatav ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud keskkonnamärgis “Roheline lipp”.
Täpsemalt saab programmi kohta lugeda siit.

Rohelise kooli programmis on kokku kaksteist teemat, õppeaasta jooksul keskendutakse tegevustes vähemalt kolmele teemale.

Meie kool liitus Rohelise kooli programmiga 2020. aasta sügisel ning juba 2021. aasta kevadel omistati meie tegevustele “Roheline lipp”. 

TEEMAD 2021-2022

Toit

Tervis ja heaolu
Teema raames läbiviidud tegevused: 

Prügi/jäätmed
Teema raames läbiviidud tegevused: 

Elurikkus ja loodus/õueala
Teema raames läbiviidud tegevused: 

TEEMAD 2020-2021

Tervis ja heaolu
Teema raames läbiviidud tegevused: 

Toit
Teema raames läbiviidud tegevused: 

Vesi
Teema raames läbiviidud tegevused: 

Lisaks osalevad kõik klassid igal õppeaastal KIK-i ja kooli toel loodushariduslikes õppeprogrammides nii Pärnu maakonnas kui mujal Eestis; õppeaasta teine koolipäev viiakse õuesõppetundidena läbi Jõulumäel; talvel toimub algklassidele ühepäevane talispordipäev ning 5-9. klassile kahepäevane talispordi- ja õuesõppepäevad Jõulumäel; sügisel toimub ülekooliline sügislaat aiasaaduste, käsitöö jmt kauplemiseks ja klassiraha kogumiseks; vabatahtlikud õpilased ja lapsevanemad osalevad igal sügisel maailmakoristuspäeval; iganädalaselt saadetakse lapsevanematele nädalakirja, mille üks rubriik on Rohelised uudised.