Koolipäev

Ühine koolipäev algab kell 8.40 hommikulaulmisega, kus jagatakse päevauudiseid ja teadaandeid, tähistatakse sünnipäevi ning teisi tähtpäevi, kuulatakse ettekandeid ja alustatakse uut koolipäeva. Enne seda alates kell 8.00 pakuvad õpetajad ainenõustamist.

1.-4. klassi lastel on võimalik jääda pärast tundide lõppu juhendatud pikapäevarühma, kus puhatakse, mängitakse ja õpitakse. Vanema soovil ja tellimisel saab laps ka teise toidukorra. 

Olenemata ilmast toimub iga päev õuevahetund. Söögivahetunnid on 20-minutilised ning toimuvad kahes osas: algkooli- ja põhikooliosa. Täpset tundide toimumisaega vaata siit

Igal klassil on oma koduklass, kus toimub suurem osa nende tundidest. Klassiruumid nagu ka seal olevad õpilased on omanäolised. Oma klassis õpitakse hoidma korda ning korrahoidmise vastutust võrdselt jagama. 

Meie jaoks on oluline, et kogu koolipere näitaks üksteise vastu üles viisakust, abivalmidust ja mõistmist. Koolikiusamine ei ole meie koolis mitte mingil moel aktsepteeritud ning kõik tekkivad probleemid lahendatakse laste, personali ja lapsevanemate kaasabil juba eos. Vajadusel küsitakse lisatuge ka koolipsühholoogilt.