Koolipäev

Koolipäev algab reeglina kell 8.15 ühise hommikulaulmisega, kus jagatakse päevauudiseid ja teadaandeid, tähistatakse sünnipäevi ja teisi tähtpäevi, kuulatakse ettekandeid ning koos ühise laulmisega alustatakse uut koolipäeva. 

1.-4. klassi lastel on võimalik jääda pärast tundide lõppu juhendatud pikapäevarühma, kus puhatakse, mängitakse ja õpitakse. Vanema soovil ja tellimisel saab laps ka teise toidukorra. 

Kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti on ligi kolmveerand tunni pikkune õuevahetund, mis toimub pea iga ilmaga. Söögivahetunnid on 20-minutilised ning toimuvad kahes osas: algkooli- ja põhikooliosa. Täpset tundide toimumisaega vaata siit (link: tundide ajad). 

Igal klassil on oma koduklass, kus toimub suurem osa nende tundidest. Klassiruumid nagu ka seal olevad õpilased on omanäolised. Oma klassis õpitakse hoidma korda ning korrahoidmise vastutust võrdselt jagama. 

Igapäevases koolielus on meie jaoks oluline, et kogu koolipere näitaks üksteise vastu üles viisakust, abivalmidust ja mõistmist. Koolikiusamine ei ole meie koolis mitte mingil moel aktsepteeritud ning kõik tekkivad probleemid lahendatakse laste, personali ja lapsevanemate kaasabil juba eos. Vajadusel küsitakse lisatuge ka koolipsühholoogilt.