Tutvustus

Pärnu Vabakool on 9-klassiline lapsevanematele kuuluv erakool, mis töötab Eesti riikliku õppekava järgi. Kool on inspireeritud Taani vabakoolidest, mille kohaselt on igapäevase koolielu peamisteks märksõnadeks elamus, koostöö, vabadus ja turvatunne. Oma tegevuses toetub Pärnu Vabakool Eesti koolide traditsioonidele, aga ka Johannes Käisi ja taanlaste N. F. S. Grundtvig ja C. M. Koldi vaadetele.
Vabakooli põhieesmärk on teadlik, eluterve, loov ja õnnelik inimene.
Loe veel

Väärtused

Vabakooli kogukonna liikmed – õpilased, õpetajad, kooli töötajad, lapsevanemad ja vilistlased – loovad ja hoiavad ühtset väärtusruumi, mis tagab iga õppija arenguks soodsa sotsiaalse ja vaimse õpikeskkonna.
Vabakool soovib koondada lapsed ja lapsevanemad kooliga ühisesse kogukonda, ent samal ajal respekteerida iga üksiku inimese väärtusi ja vabadust. Me teeme kõik selleks, et meie lapsed tunneksid end koolis turvaliselt ja arvestatava osana kogukonnast. Elamus, armastus ja turvatunne on märksõnad, millest oleme juhindunud juba 25 aastat ning mis on olnud oluliseks suunanäitajaks sellise õpikeskkonna loomisel, mis väärtustaks eluterveid valikuid ja loovust.
Loe veel