Loovusring

Huviringi kirjeldus
Loovusringi on oodatud kõik enesearengust lugu pidavad õpilased alates 2. klassist kuni 9. klassini.
Läbi loovusringi kunstilise tegevuse toetame eneseväljendust ja kasvatame enesekindlust. Ringi tegevus ei anna lubadust, et õpilane omandab uue oskuse kunsti või muu loovtegevuse vallas aga iseenesest teadlikumaks saamist ja oma mõtete väljendamist õpetame küll.
Loovusring on abiks, kui mõnikord jääb sõnadest puudu.

Vanuserühm
2.-9. klass

Toimumisaeg
Teisipäeviti algusega kell 15.15

Õppetasu
20€ kuus

Õpetaja
Ulvi Nõmm

Info ja registreerimine
Registreerimisvorm