Tundide ajad

*Koolil on õigus tundide aegu muuta, sellest kooliperet eelnevalt teavitades.