Ajalugu

2021. aastal tähistab Pärnu Vabakooli Selts ja 2022. aastal Pärnu Vabakool 25. tegutsemisaastat. See on märkimisväärne number ja meie jaoks oluline teetähis – soovist mitmekesistada Eesti haridusmaastikku ja pakkuda lapsekeskset koolikogemust, aga ka suurest armastusest, on sündinud midagi, mis on tulnud, et jääda. 

Pärnu Vabakooli idee algatajateks ja peamisteks käivitajateks on Pärnu Vabakooli Seltsi liige Kauni Sillat ja seltsi esinaine, eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning põhikooli osa õppejuht Eha Ristimets. Suurkoolis töötamise kogemus, mis ei jätnud õpetajale erilist võimalust tegeleda iga õpilase individuaalsete võimete ja vajadustega, kannustas naisi otsima alternatiivseid lahendusi tolleaegsele koolisüsteemile. Alternatiive, mida iseloomustaks õpilase ja õpetaja vaheline usalduslik suhe, aga ka uudishimu ja rõõm koos tegutsemisest. 

Läbi juhuste ja elu keerdkäikude jõudis Kauni Taani vabakoolide süsteemini ning see andis selge vastuse, et on võimalik luua selline koolisüsteem, kus õppeprotsessi iseloomustab lapsekesksus, positiivsus ja südamlikkus. Tänu taanlaste toele, aga ka siinsesse Vabakooli algatusgruppi kuulunud julgetele ja südikatele lapsevanematele ja õpetajatele Merje Luukile, Helle Viinapuule ja Riho Tõnissonile, ning kooli esimesele direktorile Katrin Uutsalule avaski Pärnu Vabakool 1997. aastal oma esimese klassi. 

Tõsi, vähesest kogemusest ja nooruslikust uljusest tingituna oli algus kohati väga okkaline. Nii mõnedki murdusid ja kaotasid lootuse. Eriti just algusaastatel tundus vabakoolide idee Eestis liialt idealistlik, sest ajad olid lihtsalt sellised. Aga nagu näha, siis kogu vaev on ennast täielikult ära tasunud. Täna on Pärnu Vabakool täies elujõus iseseisvalt hakkama saav kool, mis tugineb iga päev ikka nendelesamadele põhimõtetele, millest Kauni ja Eha veerand sajandit tagasi unistasid – et õpilaste ja õpetajate vahel oleks usalduslik suhe ning et õppetööd kannustaks üksnes uudishimu ja rõõm koos tegutsemisest, mitte midagi muud. 

Kauni Sillat: „Mulle meeldib, et meie kool on pidevas muutumises. Et pidevalt otsitakse uusi ja paremaid teid, ollakse avatud südame ja mõttemaailmaga. Et meie kooli ümber on koondunud grupp tõelisi vabakoolide süsteemi fanaatikutest lapsevanemaid. Sest just sellised inimesed ongi need, kes teevad suuri tegusid ja viivad edasi vajalikke ideid. Aga mis peamine, lapsevanemana tunnetan, et kõik meie lapsed on koolis õpetajate poolt armastatud. Mulle meeldib, et meie koolis ei värvita muru rohelisemaks. Et probleemidest räägitakse ausalt. Ainult see annab võimaluse tõeliseks koostööks. Ja ainult see saab anda lastele eluks kaasa tõeliselt põhjapanevad väärtused.“ 
Eha Ristimets: „Mulle meeldib ja sobib meeskonnatöö. Tahan olla asjade otsustamise ja arutamise juures. Tahan uusi ideid välja mõelda ja aidata neid ellu viia. Tahan tunda, et mu kõrval on minuga sarnaselt mõtlevad kolleegid, kes rõõmustavad ja kurvastavad koos minuga. Kes ei pea paljuks aegajalt töötada nii, et veri ninast väljas, et järgmisel hetkel juba koos tähistada ja enese üle uhkust tunda. Tahan, et kool oleks kui üks pere, kus töötatakse selle nimel, et selle uste vahelt astuks ellu noored inimesed, kes on oma kooliteega rahul. Kes tahab ja julgeb omada ja väljendada oma arvamust, kellel on hea ja kaastundlik süda ning kes tajub teda ümbritsevat maailma adekvaatselt. See peaks olema nii kooli kui kodu ühine pingutus. Elu on pidev võitlus – aga kas me ikka peame alati oma headust ja väärtust kellelegi vägisi selgeks tegema või võime me olla armastatud ja aktsepteeritud just sellistena nagu me päriselt oleme?“

Kooli kronoloogia

Pärnu Vabakooli juhid läbi aastate:

1997 – 2000    Katrin Uutsalu
2000 – 2002    Vaike Kukk
2002 – 2006    Katrin Uutsalu
2007 – 2008    Kollegiaalne juhtimine
2008 – 2010    Riho Alliksoo
2010                 Kauni Sillat
2010 – 2013    Kalmer Kivi
2013 –              Ilona Must

Pärnu Vabakooli Seltsi juhatuse esimehed ja -naised läbi aastate:

1996 – 2003    Eha Ristimets
2003 – 2005    Elo Maalinn
2005 – 2009    Toomas Õunap
2009 – 2010    Kauni Sillat
2010                 Sirvo Kersalu
2010 – 2020    Kauni Sillat
2020 –              Eha Ristimets