SELTSI LIIKMEKS ASTUMINE

Vastavalt PVS juhatuse otsusele 07.05.12, kuuluvad automaatselt kõik Vabakooliga lepingu sõlminud pered PV Seltsi, kui nad ei ole juhatusele esitanud vastupidise sisuga avaldust. Seltsist välja astumine toimub vastavasisulise avalduse esitamisel PVS juhatusele. Liikmeraha ei tagastata ja tehtud töötunde ei rahastata. 

SELTSI LIIKMEKS OLEMINE

Seltsi liige vastutab kooli hea käekäigu eest.

Seltsi liige:

Töötundide kirja saamiseks:

Oma töötundide seisu saab teada iganädalase Kodukirja vastava lingi kaudu. 

Miks me töötunde teeme ?


Seltsi liige võtab osa seltsi üldkoosolekust:

Seltsi liikmel on õigus olla valitud PVS-i juhatusse ning juhatuse koordineerimisel tegutsevatesse töögruppidesse (nt ürituste korraldamine, remont jms).

Lapsevanem kui seltsi liige:

LAPSEVANEM, KES EI OLE SELTSI LIIGE

Teeb PVS juhatusele vastavasisulise avalduse ja: