Õppemaks

Pärnu Vabakool on tasuline üldhariduskool. Õppemaksu suurus statsionaarses õppes ühes õppeaastas on 868 eurot, millele lisandub Sister Mary õppetasu 1.-4. klassini: 4 eurot ühes kuus 1. klassile, 3 eurot ühes kuus 2. – 3. klassile ning 2 euro kuus 4. klassile.  
Õppemaks koduõppeosakonnas on 30€ kuus.

Õppemaksu on võimalik tasuda mitmes osas raamatupidaja poolt väljastatud arvete alusel. Reeglina väljastatakse õppemaksuarved kümne kuu peale jaotatuna, mis tähendab, et perioodil september kuni juuni on ühe kuu maksumus statsionaarses õppes 86,80 eurot. 
Õppemaksu suuruse kehtestab igaks järgnevaks õppeaastaks lapsevanematest koosnev Pärnu Vabakooli Seltsi üldkoosolek.

Uus õppemaks alates 09/2023 on:

       aastas          kuus
1. laps868,0086,80
2. laps651,0065,10
3. laps434,0043,40

Õppemaksusoodustused

Pärnu Vabakooli statsionaarses osakonnas õppivale õpilasele on võimalik teha õppemaksusoodustusi 1–3 kuuks 30%, 50%, 70% ja 100% ulatuses peredele, kelle majanduslik olukord ei võimalda õppemaksu täies ulatuses tasuda, järgmistel tingimustel:

  1. õpilase õpitulemused on õppenõukogu hinnangul võimetekohased;
  2. õpilasel ei ole õppemaksuvõlgnevusi eelmiste perioodide eest;
  3. õpilane täidab Pärnu Vabakooli kodukorda ja tema käitumine on vähemalt hea.

Elektroonilise taotluse õppemaksusoodustuse saamiseks esitab õpilase seaduslik esindaja Pärnu Vabakooli Seltsi (PVS) juhatusele soovitava soodustuse algusele eelneva kalendrikuu 5. kuupäevaks. Otsuse taotlemise rahuldamise, määra ja perioodi kohta langetab Pärnu Vabakooli Seltsi juhatus. Juhul, kui õpilane ei vasta enam soodustuse andmiseks seatud tingimustele, võib vastava otsuse tühistada PVS-i juhatuse otsusega, teavitades sellest lapsevanemat kirjalikul teel. 
Taotle õppemaksusoodustust siin.

Õppemaksusoodustust saavad ka pered, kust käib Vabakoolis mitu last, samuti eeldusel et perel ei ole koolile varasemaid võlgnevusi. Koduõppel olevad Pärnu Vabakooli õpilased võivad taotleda õppemaksusoodustust samadel alustel kooli teiste õpilastega. 
Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda PVS-i juhatuse poole. 
Õppemaksusoodustuse andmise kord on kinnitatud PVS-i juhatuse koosoleku otsusega 16.12.2014. Muudetud 09.02.2016. 

Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle. Õppemaksuga seotud infomaterjal eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel asub siin.