Õppesuunad

Vabakoolil on kolm õppesuunda, mida nimetame oma kolmeks sambaks – loodus, loovus ja inglise keel. Üheskoos loovad need sambad sünergia, mis aitavad lapses kõlada kokku humanitaar- ja reaalmaailma väljakutsetel. Lisaks tavatundidele on 1.-9. klassini 15 kolme erineva õppesuunaga seotud valikainet. 

LOODUS

Tugev ja kogemuslik ühendus loodusega on miski, mis on üks teadlikuks inimeseks saamise eeldusi. Eluterve inimene teab ja tunneb loodust. Selle tekstuuri, lõhna, riske ja võimalusi. Meie loodussuuna läbiva visiooni kohaselt kasvavad meie lapsed samm-sammult looduse sisse ja tunnevad ennast looduses oskusliku, teotahtelise ja õnnelikuna. Õuesõpe on õppimine ehedas looduskeskkonnas läbi vahetu kogemise, isetegemise ja kogetu vahendamise teistele. Õuesõpe on meie viis anda oma panus Eesti kui ökoriigi kuvandisse. 

Meie loodussuuna traditsioonilised tegemised:

LOOVUS

Alates 2013. aastast tegelevad meie õpilased leiutamisega ning sügiseti osalevad kümned meie kooli leiutised üle-Eestilisel õpilasleiutajate konkursil. Nii on aastate jooksul just Vabakoolis leiutatud näiteks mikroplastikogur, kaamera, kõlari ja GPS-seadmega juhendavad prillid vaegnägijatele, peapael-termomeeter ja palju muud põnevat ja kasulikku.

Igal aastal etendub Endla teatris Vabakooli omaloominguline muusikal, kus osaleb kogu koolipere. Lõpuklassi õpilased osalevad muuhulgas näiteks stsenaariumi, muusika, koreograafia, kostüümide ja reklaampostri loomise protsessis, aga lisaks ka muusikali peaosades. Kõrvalosad on jagatud nooremate klasside õpilaste vahel. Väiksemad klassid astuvad üles laulude, tantsude ja teiste toetavate etteastetega. Muusikali tegemisse on haaratud draama-, eesti keele ja kirjanduse, muusika-, bändi-, tantsu-, kunsti- ja käsitöötunnid. Vajadusel kaasatakse ka lapsevanemaid. Muusikali ettevalmistus on protsess, mis õpetab lastele koostööd, üksteisega arvestamist, aga ka vastutustunnet ning tähtaegadest kinnipidamise olulisust. 

Koroonapandeemia tingimustes lõid üheksandikud aga hoopis muusikalifilmi, mis oli täiesti ainulaadne kogemus nii filmi loojatele kui ka vaatajatele ja võimaldas läheneda kogu protsessile hoopis uue nurga alt. Igas kriisis on alati peidus potentsiaal. See tuleb vaid sealt üles leida! 

Alates 2001. aastast toimub igal aastal Endla teatri sammassaalis Nõiamäe näitus, kus eksponeeritakse kogu kooli õpilaste kunstitöid. Näituse teema on alati seotud Vabakooli aastateema ja Endla teatri mängukavaga. Lisaks sellele toimub igal kevadisel tänupäeval suur aastaülevaatekontsert, kus esinevad kogu kooli õpilased laulude, bändide ja teiste etteastetega.

Alates 5. klassist osalevad õpilased bändiõppes, kus lisaks muusikainstrumentide tundmaõppimisele arendatakse ka laste omavahelist koostööoskust. Eneseväljendusoskust arendavad 4.-5. klassi õpilased draamatundides ja 1.-4. klassi õpilased vabatantsu tundides.

INGLISE KEEL  

Hea võõrkeeleoskus on avatud maailmas hakkama saamise ja teineteise mõistmise eelduseks. Vabakoolis õpitakse inglise keelt “Õde Mary” (Sister Mary) süsteemi järgi, mida on 40 aasta vältel pidevalt praktiseeritud ja edasi arendatud ning mille järgi on oluline, et õpilane puutuks õpitava keelega kokku igapäevaselt.

1.-4. klass õpib inglise keelt iga päev viiel päeval nädalas (5 tundi nädalas). Sister Mary keelekümblusmeetodile omaselt on laps regulaarselt reaalses keelesituatsioonis, mis annab õpilasele oskuse väljendada oma mõtteid inglise keeles spontaanselt. 

Aktiivõppena sisaldab keeleõppeprogramm mitmekesist materjali – laule, mänge, luuletusi, jutte, pilte ja mänguasju. Õpikeskkond on mitmekesine, kõike korratakse ja harjutatakse. Materjal omandatakse enne suuliselt ja alles seejärel kirjalikult. 

Vanemas kooliastmes pööratakse lisaks tavapärasele keeleõppele tähelepanu ka praktilisele keelekasutusele läbi erinevate rahvusvaheliste projektide ja keelelaagrite. Meile meeldib õppida põhimõtte „learning by doing“ järgi, mille käigus on õppimine ja uue keele omandamine puhas rõõm. Kolmanda kooliastme õpilased osalevad erinevates rahvusvahelistes projektides ja külastavad selle käigus vähemalt ühte välisriiki. Lisaks sellele praktiseerivad Vabakooli õpilased inglise keelt Taani üliõpilastest praktikantide tundides või augustikuus toimuvas loovuslaagris, mis on sageli rahvusvaheline.