Kuidas me õpime

Kogukond ja koostöö
Pärnu Vabakool on kogukondlik kool. Meie igapäevaelu põhineb partnerlusel ja koostööl ning sellel on palju erinevaid avaldumisvorme – hommikulaulmine, meeskonna- ja projektitööd, õpetajate Kooli Süda nõupidamine, meie-tunde loomiseks klassides olevad tõepingid, lapsevanemate panustamine kooliellu jne. 

Elamusõpe
Vabakool on kool, kus mitte ainult ei omandata õppekavajärgset programmi, vaid saadakse elamusi. Me panustame südamest selle nimel, et õppetegevus pakuks lapsele huvi, et õppeprotsess oleks põnev ja kaasahaarav. Püüame alati siduda õppekava erinevate sündmustega nagu näiteks muusikal, hommikulaulmine, väljasõidud ja laagrid. 

Teema-aastad
Igal õppeaastal on oma teema, mis valitakse õpilaste ja õpetajate omavahelise koostöö tulemusena. See teema kajastub nii aastatöödes, Nõiamäe näituses, muusikalis, hommikulaulmises kui ka väga paljudes teistes tegemistes. Muuhulgas on läbi aastate olnud teemadeks näiteks folkloor ja Läänemeri (2008/2009), „Me kõik oleme erinevad, me kõik oleme erilised“ (2010/2011), liikumine (2014/2015), Eesti asi (2016/2017), nutikas elu (2018/2019) ja Pärnu otsib talenti (2020/2021).

Aastatöö
8. ja 9. õpilased kirjutavad igal aastal uurimistöö, mis on moel või teisel seotud aastateemaga. Lõpuklass koostab loovtöö (film, slaidiprogramm, raamat, näitus, moekollektsioon, luule- või tantsukava, lavastus vms). 8. klassi õpilased teevad aga uurimistöö, mis lähtub teadusliku töö alustest. Igal õpilasel on isiklik juhendaja ja tööde ametlik ettekandmine toimub kevadel. 
Muuhulgas on õpilased aastate jooksul koostanud uurimistöid ja loovtöid näiteks Leonardo DaVincist, Nelson Mandelast, depressioonist, heast tervisest, Eesti naisjudokatest, heategevusest Pärnus ja õnnest.

Loovuslaager
Alates 2010. aastast korraldab II ja III astme õpilastele Vabakool ingliskeelset loovuslaagrit. Meie koostööpartneriteks on olnud Islandi, Ungari, Taani, Poola ja Läti koolid. Loovuslaager aitab õpilastel rahvusvahelises seltskonnas, kus suhtluskeeleks on inglise keel, õppida tundma erinevate maade kultuuri ja tutvustada neile meie oma, leida uusi sõpru, osaleda kunstialastes töötubades ning omandada uusi oskusi ja teadmisi. Laagri lõpuks valmivad ühistööna mitmed kunstiteosed. 
Kogu laager on üles ehitatud laste loovuse arendamise eesmärgil. Alates 2017. aastast alustab 7.-8. klass just loovuslaagriga iga uut õppeaastat. Sellega koondame kõik II poolaasta kunstitunnid ühte inspireerivasse augustinädalasse. 
Loovuslaagrite korraldamisel on meid toetanud, Nordplus Junior, SA Innove ja Pärnu Linnavalitsus. 

Judo
Kõikidel põhikooliklassidel on õppekavas lisaks sees judo-tunnid. Judo ei ole üksnes enesekaitse, see on kultuur ja filosoofiline elu mõtestatus. Judo on efektiivseim tee kehalise ja vaimse jõu arendamiseks. Judo kujutab endast kasvatussüsteemi, intellektuaalset, moraalset ja füüsilist haridust. Täiustades harjutamise teel oma keha, mõtet ja vaimu, saab noor inimene eluvõitlused vajalikud oskused ja teadmised.
Vabakooli õpilaste kasutuses on nii kimonod kui ka spetsiaalsed judo-matid. Täname südamest ettevõtteid, kes meid varustuse soetamisel toetasid: Pärnu linn, Roots Timber OÜ, Onix Kinnisvara ja Villa Medica.