Õpilasesindus

Pärnu Vabakool töötab demokraatlikus koostöövormis, kus ka õpilastele on õpilasomavalitsuse kaudu loodud võimalus koolielus kaasa rääkida. Näiteks on neil võimalus kaasa rääkida klassi- ja kooliürituste organiseerimisel, klassiruumide sisustamisel, õueala planeerimisel, turvalise õpikeskkonna loomisel ning teistel õpilaste poolt valitud kooli puudutavatel teemadel.