Koduõpe

Pärnu Vabakooli põhieesmärk on teadlik, see tähendab eluterve, loov ja õnnelik inimene. Leiame, et selle poole on võimalik koolil ja kodul liikuda üksteise toel.

Siin saad esitada oma esmase taotluse koduõppega alustamiseks Pärnu Vabakooli koduõppeosakonnas. Et startida septembrist, palume taotlus esitada hiljemalt 20. augustil. Kui plaanid koduõppega tegeleda alates jaanuarist, vajame taotlust hiljemalt sellele eelneva aasta 15. detsembril. Koduõppe läbiviimine ei sõltu elukohast, liituda saavad pered kogu Eestist ja üle maailma. Koostöö alustamise või jätkamise uueks poolaastaks otsustab kooli õppenõukogu enne uut õppeperioodi.

Koduõppe sihtgrupp on pered:

Koduõppel koostab laps oma tehtud töödest õpimapi. Vähemalt kaks korda aastas (vajadusel sagedamini) käib pere koolis arenguvestlusel, kus vaadatakse tehtud tööd üle ja lepitakse kokku, kas ja kuidas koduõppega jätkata.

Koduõppe kuutasu on 30 eurot kuus.
Lisainfo vabakool@vabakool.ee

Loe meie koduõppe kohta täpsemalt siit.

Esita taotlus