Kontaktid

MTÜ Pärnu Vabakooli Selts
Noorte väljak 2, Pärnu 80032 +372 443 5753 vabakool@vabakool.ee Reg nr
80002384
Arveldusarve nr.
Raamatupidaja Maritta Talv
vaata e-posti aadressi +372 5562 1887
Seltsi juhatuse esinaine Eha Ristimets
vaata e-posti aadressi +372 5133850

Töötajate kontaktandmed

Ees- ja perekonnanimi / ruum Ametikoht Telefoninumber E-posti aadress
Ilona Must Direktor, 9. klassi eesti keel ja kirjandus vaata e-posti aadressi
Juri Larionov Õppekorraldusjuht, Spordiring, 1.-9. klassi kehaline kasvatus, 6. klassi klassijuhataja vaata e-posti aadressi
Raivo Rohtoja Majandusjuhataja, Remondimees, 9. klassi tehnoloogia, 9. klassi klassijuhataja vaata e-posti aadressi
Liia Severin 1.-4. klassi õppejuht, 1. ja 5. klassi klassijuhataja, Eelkooli koordinaator vaata e-posti aadressi
Vilve Noppel 2. ja 6. klassi klassijuhataja, 4.-9. klassi käsitöö ja kodundus, Eelkooli õpetaja vaata e-posti aadressi
Anne Tulver Eripedagoog, 6. klassi vene keel, 8. klassi inimese-ja kunstiõpetus, 8. klassi klassijuhataja vaata e-posti aadressi
Juta Ild Joogaõpetaja, 1.-5. klassi tantsuõpetus, 4. ja 5. klassi draamaõpetus, 5.- 9. klassi kunst ja ajalugu vaata e-posti aadressi
Merlin Laansoo 4. klassi õpetaja, Eelkooli õpetaja vaata e-posti aadressi
Eve Kärsna 5.-9. klassi eesti keel ja kirjandus vaata e-posti aadressi
Otto-Georg Kirsi 5.-9. klassi bändiõpetaja vaata e-posti aadressi
Heili Kiik 3. klassi klassijuhataja vaata e-posti aadressi
Margit Kalmet 5.-9. klassi matemaatika vaata e-posti aadressi
Eva Ereline Logopeed vaata e-posti aadressi
Daisy Dello Kokk vaata e-posti aadressi
Jane Tinnuri Sekretär, Raamatukoguhoidja vaata e-posti aadressi
Maritta Talv Finantsjuht, Raamatupidaja vaata e-posti aadressi
Kadri Melnits Huvijuht, Õpilasesinduse koordinaator vaata e-posti aadressi
Ulvi Nõmm HEV-koordinaator, Psühholoog, Sotsiaalpedagoog, 9. klassi karjääriõpetaja vaata e-posti aadressi
Lili Välimäe 1. -9. klassi muusikaõpetaja, 5. klassi kirjandus vaata e-posti aadressi
Maris Vilisaar 2. ja 3. klassi inglise keele õpetaja vaata e-posti aadressi
Triin Tamme 5. klassi loodusõpetus, Pikapäevarühma õpetaja vaata e-posti aadressi
Maarja Savi 5.-7. klassi inglise keel, 7. klassi inimeseõpetus, 9. klassi ühiskonnaõpetus vaata e-posti aadressi
Eha Ristimets 7. klassi eesti keel ja kirjandus, 7. klassi klassijuhataja, 5.-9. klassi õppejuht vaata e-posti aadressi
Rein Rebane 4.-9. klassi inglise keel vaata e-posti aadressi
Lidia Pyzhik 7.-9. klassi vene keel vaata e-posti aadressi
Peeter Paiste 4.-8. klassi tehnoloogia vaata e-posti aadressi
Ott Otsmann 1.-9. klass judo vaata e-posti aadressi
Ken Tilk Haridustehnoloog vaata e-posti aadressi

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium Munga 18, Tartu 50088, tel +372 735 0222, hm@hm.ee