Kontaktid

MTÜ Pärnu Vabakooli Selts
Noorte väljak 2, Pärnu 80032 +372 5699 5185 vabakool@vabakool.ee Reg nr
80002384
Arveldusarve nr.
Raamatupidaja Maritta Talv
vaata e-posti aadressi +372 5562 1887
Seltsi juhatuse esinaine Eha Ristimets
vaata e-posti aadressi +372 513 3850

Töötajate kontaktandmed

Ees- ja perekonnanimi / ruum Ametikoht Telefoninumber E-posti aadress
Ilona Must Direktor +372 5697 8555 vaata e-posti aadressi
Elerin Karpin Sekretär, raamatukoguhoidja +372 5699 5185 vaata e-posti aadressi
Liia Severin 1.-4. klassi õppejuht, 3. klassi õpetaja, eelkooli ja koduõppe koordinaator, 7. klassi juhataja vaata e-posti aadressi
Eha Ristimets 5.-9. klassi õppejuht, 9. klassi eesti keele, kirjanduse õpetaja ja klassijuhataja, Pärnu Vabakooli Seltsi ja projektijuht vaata e-posti aadressi
Juri Larionov Õppekorraldusjuht, 1.-9. klassi kehalise kasvatuse õpetaja, 8. klassi juhataja, spordiringi juhendaja vaata e-posti aadressi
Grete Poopuu Huvijuht, Pärnu Loovuskeskuse juht, 1. klassi kunsti- ja tööõpetuse õpetaja vaata e-posti aadressi
Raivo Rohtoja Majandusjuht, töökeskkonnaspetsialist vaata e-posti aadressi
Maritta Talv Finantsjuht, raamatupidaja vaata e-posti aadressi
Maarja Savi Turundus- ja kommunikatsioonijuht, 6. klassi inglise keele õpetaja, 7.-9. klassi inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, Kodukirja ja sotsiaalmeedia toimetaja vaata e-posti aadressi
Grete Kärsna 1. klassi õpetaja, eelkooli õpetaja, 4. klassi inglise keele õpetaja vaata e-posti aadressi
Merlin Laansoo 2. klassi õpetaja, 6. klassi juhataja, 6. klassi inimeseõpetuse õpetaja, pikapäevarühma ja eelkooli õpetaja vaata e-posti aadressi
Vilve Noppel 4. klassi õpetaja, 4.-9. klassi käsitöö- ja kodundusõpetaja, eelkooli õpetaja, töökeskkonnavolinik vaata e-posti aadressi
Rein Rebane 4.-9. klassi inglise keele õpetaja, 5. klassi juhataja vaata e-posti aadressi
Margit Kalmet 5.-9. klassi matemaatikaõpetaja, 6. klassi juhataja vaata e-posti aadressi
Triin Tamme 5. -8. klassi loodusainete õpetaja, 7. klassi juhataja, loodussuuna koordinaator, pikapäevarühma õpetaja vaata e-posti aadressi
Anne Tulver Eripedagoog, 5. klassi eesti keele õpetaja, 6. klassi vene keele õpetaja vaata e-posti aadressi
Kristjan Mahla 7.-9. klassi loodusainete õpetaja vaata e-posti aadressi
Ele Laaneväli 6. klassi matemaatikaõpetaja, 6.- 7. klassi arvutiõpetaja, haridustehnoloog, IT-tugispetsialist vaata e-posti aadressi
Reine Niin 1. -9. klassi muusikaõpetaja, eelkooli õpetaja vaata e-posti aadressi
Eve Kärsna 6.-8. klassi eesti keele ja kirjanduse õpetaja vaata e-posti aadressi
Juta Ild 4. - 9. klassi ajaloo-, kunsti- ja draamaõpetaja, 1.-4. klassi tantsuõpetaja, joogaõpetaja vaata e-posti aadressi
Lidia Pyzhik 7.-9. klassi vene keele õpetaja vaata e-posti aadressi
Lili Välimäe 5. - 6. klassi kirjanduseõpetaja vaata e-posti aadressi
Peeter Paiste 4.-9. klassi tehnoloogiaõpetaja vaata e-posti aadressi
Eva Ereline Logopeed vaata e-posti aadressi
Ulvi Nõmm HEV-koordinaator, sotsiaalnõustaja, kunstiterapeut, karjäärikoordinaator, 5. klassi juhataja vaata e-posti aadressi
Ants Säde 5. - 9. klassi bändiõpetaja vaata e-posti aadressi
Ott Otsmann 1.-9. klassi judoõpetaja vaata e-posti aadressi
Pille Avamets 3. - 9. klassi rahvatantsuõpetaja vaata e-posti aadressi
Urme Raadik 7. klassi suhtlemisõpetaja vaata e-posti aadressi
Viiri Vilgats Kokk vaata e-posti aadressi
Erika Toivanena Abikokk
Anne Nukk Puhastusteenindaja
Inge Kose Puhastusteenindaja
Maret Pirsi Majahoidja

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088, tel +372 735 0222, hm@hm.ee