Tutvustus

Pärnu Vabakool on 9-klassiline lapsevanematele kuuluv erakool, mis töötab Eesti riikliku õppekava järgi. Kool on loodud inspireerituna Taani vabakoolidest, mille kohaselt on igapäevase koolielu peamisteks märksõnadeks elamus, koostöö, vabadus ja turvatunne.

Oma tegevuses toetub Pärnu Vabakool Eesti koolide traditsioonidele, aga ka Eesti pedagoogi ja kooliuuendusliikumise juhi Johannes Käisi ning Taani hariduselu edendaja N. F. S. Grundtvig ja vabakoolide liikumise pioneeri C. M. Koldi vaadetele. Vabakool väärtustab kestlikku eluviisi.

Missioon
Pärnu Vabakooli missioon on luua õppijatele võimalused mitmekülgseks võimetekohaseks arenguks ning elukestvaks õppeks professionaalsete juhendajate abil iga inimest väärtustavas turvalises ja koostööle suunatud koolikeskkonnas.

Visioon
Pärnu Vabakool on humaansel pedagoogikal põhinev üldhariduskool, mille õpilased, õpetajad ja lapsevanemad on ennast ise juhtivad ja rõõmsameelsed inimesed.

Pärnu Vabakoolis õpib keskeltläbi 160 last. Kooli kõrgeim juhtimisorgan on Pärnu Vabakooli Seltsi üldkoosolek (lastevanemate koosolek). Lapsevanemaks olemine Vabakoolis on vastutus ja teadlik kooli toetamine nii mõtetes, sõnades kui tegudes. See on meie kõigi kool.

Igal klassil on Pärnu Vabakoolis oma koduklass. Lisaks on koolil muusikaklass, bändiruum, töökoda, raamatukogu, mobiilne arvutiklass, tugispetsialistide ruum ning kasutada suur spordisaal. Täiendavalt on Pärnu Vabakoolil võimalus kasutada õppetööks Pärnu Noorte Vabaajakeskuse saali ja teisi ruume. Pärast tunde tegutsevad kooli Loovuskeskuses mitmed ringid. Õueala on aiaga piiratud ja turvaline, kus on olemas nii õuesõppeklass, spordiväljak kui ka jalgrattahoidla.

Vabakooli põhieesmärk on teadlik, eluterve, loov ja õnnelik inimene.