EVS vabatahtlik Zoe Prantsusmaalt

Zoe toimetab Pärnu Vabakoolis vabatahtlikuna alates 1. veebruarist 2016 kuni 31. augustini 2016.

Kui siiani on meie vabatahtlikud olnud hõivatud põhiliselt koolis ja noortekeskuses, siis seekord soovime astuda veelgi kaugemale kui varem – plaanitud koostöö tõttu piirkonna teiste ettevõtetega saavad projekti osalised kogemusi mitte üksnes ühest organisatsioonist – Pärnu Vabakoolist – , vaid on aktiivselt kaasatud kogu kohaliku piirkonna kultuuriellu. Tihedam koostöö on plaanis Pärnu Ülejõe piirkonna kultuuriveduri Pärnu Nooruse Majaga, samuti nende organisatsiooni taotletud Euroopa vabatahtlikuga. 

Projekti tulemuseks on ettevõtlik, motiveeritud, julge, hea võõrkeelepädevusega ja kogu eluks väärtusliku kogemusega noor. 

Kuni suve alguseni tegutsebki Zoe põhiliselt koolis ning sealt edasi algab koostöö Nooruse Majaga.

Meie eesmärk on selle projekti kaasabil arendada nii osaleva vabatahtliku  kui ka Vabakooli õpilaste  võõrkeeleoskust, algatusvõimet ja ettevõtlikkust, õppimisoskust ja loovust, kultuuriteadlikkust ja -pädevust, enesemääratlusoskust; erilise rõhuasetusega algatusvõimel ja ettevõtlikkusel.

Ühtlasi läbi selle kujundada Pärnu Vabakooli mainet õppiva organisatsioonina, mis suudab  formaalse ja mitteformaalse hariduse vahendeid kasutades arendada lastes ja noortes ettevõtlikkuspädevust ja -kompetentsi.

 MEEDIAKAJASTUS:

https://www.facebook.com/119385448077999/photos/a.126075300742347.22928.119385448077999/1313501728666359/?type=3&theater

www.kylauudis.ee/2016/08/08/prantsuse-vabatahtlikke-vaimustavad-metsad-puitmajad-ja-jaatuv-meri/

BLOGI http://tranche-de-narval.tumblr.com/

Projekti toetab SA Archimedes Noorteagentuur Erasmus+ programmist.
Projekti kestus 01.01.2016-30.09.2016
Projekti pealkiri “Bring Us Culture And Creativity Vol 3”