Loodusharidus Pärnu Vabakoolis

PROJEKTI PERIOOD: September 2018 – juuni 2019
PROJEKTIJUHT: Eha Ristimets
PROJEKTI ÜLDEESMÄRK:

Õppekava toetavad loodusõppekäigud 1.-9. klassile 2018-2019.õa-l:

KIK aitab kaasa Pärnu Vabakooli loodusõppesuuna arendamisele

Pärnu Vabakooli üks õppesuundadest on loodusõpe. Seda õppesuunda toetavad nii õuesõpe
kui ka vahvad käigud loodusesse.
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas 2018/2019 õppeaastal kokku 2619 euro
ulatuses Pärnu Vabakooli õppereise.

Tänu sellele käisid:


Looduskäigud on oluline osa Pärnu Vabakooli õppetööst! Loodame seda jätkata ka edaspidi!

Suur tänu KIKile toetuse eest!