Loodusteadlik koolimeeskond – õuesõppega koos paremaks

PROJEKTI PERIOOD: November 2017 – juuli 2018
PROJEKTIJUHT: Merle Mägi
PROJEKTI ÜLDEESMÄRK:

Pärnu Vabakool on õpilast, tema loodusteadlikkust ja oskusi väärtustav ja arendav kogukonnakool. Kooli meeskond on mitmekülgsete praktiliste teadmiste, oskuste ja kogemustega ning väärtustab loodust ja selle ressursse.

PROJEKTI ALAEESMÄRGID:

Projekti käigus osalesid Vabakooli õpetajad õuesõppe kahel koolitusmoodulil: veebruaris ja juunis 2018. Koolitajad Lars Hansen ja Helen Holm Taanist jagasid Vabakooli õpetajatele oma rikkalikku õuesõppekogemust. Vabakooli õpetajad on oma kogemust omakorda edastanud Are, Häädemeeste, Surju ja Uulu koolide õpetajatele õuesõppepraktikumides.  

Projekti koolitust toetavad SA Innove, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja HENKEL.