Meeskonna võimestamine Põhjamaa edukate haridusmudelite toel – AH18

PROJEKTI PERIOOD: Aprill 2018-aprill 2019
PROJEKTIJUHT: Eha Ristimets
TOETUSSUMMA: 9000.-

PROJEKTI EESMÄRK:
Vabakooli meeskond on teadlik 21. sajandi võtmepädevustest (peamiselt enese- ja situatsioonijuhtimisest) ning oskab Põhjamaade edukate haridusmudelite parimaid praktikaid järgides neid oma igapäevatöös rakendada ja koostöös kolleegidega edasi arendada.

PROJEKTI ÜLEVAADE
Projekti käigus tugitakse meeskonda erinevate aktiivsete meetodite kaudu enesearengule. Projektil on kaks peasuunda:

  1. meeskonna iga liikme personaalne ja koostoimimise võimestamine hästi plaanitud supervisiooni ja kovisiooni toel;
  2. tutvumine 21. sajandi uuenduslike haridusmudelite ning nende rakendamisega Rootsi innovaatilistes koolides