Meeskonna võimestamine Põhjamaa edukate haridusmudelite toel

PROJEKTI PERIOOD: September-detsember 2018
PROJEKTIJUHT: Eha Ristimets
PROJEKTI ÜLDEESMÄRK:

Projekti eesmärk on 21. sajandi pädevuste oskusliku kasutusega Pärnu Vabakooli õpetajaskond, kes on teadlik ühe Põhjamaade edukate haridusmudelite parimatest praktikatest (KED-programm, lõimitud õpe, õpilaste coachimine), järgib ja rakendab neid aktiivselt oma igapäevatöös ning arendab koostöös kolleegidega edasi.

PROJEKTI ALAEESMÄRGID:

Kooli meeskond …

Projekti toetab ka SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Euroopa Sotsiaalfond.