Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Pärnu Vabakoolis

Euroopa Liidu SF projekt nr 2014-2020.1.04.19-0152
Projekti vahendite abiga rekonstrueeritakse Vabakooli sissepääs ja rajatakse kaldtee, renoveeritakse teraapiatuba, soetakse vajalikud IT- ja õppevahendid
HEV-õpilastele.

Toetussumma 10253 eurot.