Pärnu Vabakooli Seltsi arengukava kuni aastani 2025 koostamine

KÜSK projekt nr AHE20-53
Projekti vahendite toel valmib Pärnu Vabakooli seltsi arengukava kuni aastani
2025. Arengukava koostamise ekspert on Aivar Haller.

Toetussumma 4000 eurot