Rohetehnoloogia kasutamise võimalused savimaja näitel

Pärnu Vabakooli III kooliastme õpilased osalesid rohetehnoloogia projektis, kus praktiliste tegevuste käigus õpiti tundma kohalikke ja jätkusuutlikke ehitusmaterjale ja ehitusvõtteid. 

Õppeaasta jooksul osalesid õpilased nii teoreetilistes loengutes kui praktilistes töötubades, kus sai oma kätega katsetada loodussäästlikku saviehitust. 

Projekti kogumaksumus oli 5602.80 eur, millest SA KIK rahastas 5322.66 eur.