Projektikonkurss “Üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu rakendamine”

Partnerkoolid Pärnu Vabakool ja Sütevaka Humanitaargümnaasium

www.vabakool.ee
http://sytevaka.ee/

Projekti periood: veebruar-mai 2015
Projekti toetajad: algatus Huvitav Kool ja SA Innove.

Eesmärgid:
  1. Jagada partnerkoolide Pärnu Vabakooli ja Sütevaka Humanitaar-gümnaasiumi parimaid kogemusi, häid praktikaid;
  2. Arendada pedagoogide koostöövõrgustikku professionaalse arengu toetamiseks;
  3. Anda pedagoogidele võimalus areneda koolitajana;
  4. Levitada Huvitava Kooli põhimõtteid, jagades vastastikku aktiivõppe-meetodite, projektõppe ning muude loovate õppetegevuste võimalusi;
  5. Tõsta õpilaste eneseteadlikkust ja valikuvabadust loovate tegevuste kaudu.

Tegevused:
Aktiivõppemeetodite koolitus I: CL meetodid
Aktiivõppemeetodite koolitus II: projektipäeva ettevalmistus
Loovtööde korralduspõhimõtted
Loovtööde esitlus-praktikum
Projektipäev „Säästev tarbimine” partnerkoolide 7.-8. klassile
Projektipäev „Vesi” partnerkoolide 6. klassidele
Nt projektipäeva „Säästev tarbimine” sisu:

Töötoad 6.05.15:

Projekti tulemused:

Projekti kajastus:
Fotod PSHG kodulehel – http://bit.ly/1LqCXXZ
Fotod Vabakooli Facebooki lehel – http://on.fb.me/1V3c4Kq
Projektipäeva „Säästev tarbimine” ülesanded – http://bit.ly/1OIEE4b
Artikkel Pärnu Postimehes 21.05.15 – http://bit.ly/1LqCVPS