Kooli kronoloogia

1992    Vabakooli idee algus. Kauni Sillat läheb Taani õppima ja külastab sealseid vabakoole. Aasta lõpus sünnib kindel otsus asutada Pärnu Väike Vabakool.

1993    Taanis asutatakse Pärnu Väikese Vabakooli toetusselts, kes hakkab koguma inventari tuleva kooli jaoks. Uue kooli loomise Eesti-poolseks koordinaatoriks saab Eha Ristimets. 

1994    Pärnu Vabakooli ideegrupi liikmed Kauni Sillat, Helle Viinapuu ja Riho Tõnisson külastavad Taani vabakoole ja korraldavad Pärnus konverentsi, kus tutvustatakse vabakooli ideed ning kus taanlased jagavad oma kogemusi.

1995    Ideegrupp korraldab vabakooli idee propageerimiseks suure koosoleku, tänu millele liitub ideega palju uusi toetajaid ja huvilisi. Vabakoolide ideed levitatakse ajakirjanduses ja kool areneb sisuliselt, ent puuduvad finantsilised vahendid koolimaja ehitamiseks. Taani arhitektide poolt Pärnu linnavalitsusele pakutud ühe miljoni Taani krooni suuruse summa realiseerimist mõne siinse haridusasutuse tarvis kasutatakse hoopis Lembitu tänaval asuva õhtukooli tarbeks, olgugi et raha tegelik suunamise põhjus oli mõeldud toetusena Vabakoolile.

1996    Eha Ristimets, Kauni Sillat, Merje Luuk, Rein Luuk, Eero Erastus, Inga Merisaar, Katrin Uutsalu ja Rita Mändla asutavad Pärnu Väikese Vabakooli Seltsi. Tänu Taani demokraatiafondile käivad sealsete vabakoolidega tutvumas tulevane esimese klassi juhataja Inga Merisaar ja seltsi koordinaator Eha Ristimets. Pärnu linna toonane linnapea Vello Järvesalu kirjutab alla kinnitusele, mille kohaselt antakse Karja 6 asuv renoveerimist vajav koolihoone Pärnu Väikesele Vabakoolile kümneks aastaks tasuta rendile.

1997  Toimub esimene Pärnu Väikese Vabakooli Seltsi üldkoosolek. Tammsaare tänava lastepäevakodu lubab Vabakooli ajutiselt oma katuse alla, ühte lasteaiaruumi. Toimub heategevuskontsert Pärnu Väikese Vabakooli toetuseks. Pärnu linnavalitsus annab loa asutada Pärnu Väike Vabakool. Kinnitatakse ka põhikiri. Kooli juhatuse esimeheks valitakse Eha Ristimets ning kooli juhatajaks Katrin Uutsalu. Taani Kuningriigi haridusminister avaldab ametliku kirjaga Pärnu Väikesele Vabakoolile toetust. Pärnu linn toetab Vabakooli algust 10 000 krooniga. Haridusministeeriumilt taotletakse koolitusluba. 1. septembril 1997 alustavad Pärnu Väikese Vabakooli esimesed 16 last oma kooliteed Tammsaare lasteaia hoone teisel korrusel asuvas õppetööks ümber kohandatud lasteaiaruumis.

1998   Juba aasta hiljem alustatakse kahe klassiga Ringi 12 asuvas hoones (praegune Sütevaka Humanitaargümnaasiumi keeltemaja). Pärnu linn pakub kooli kasvades tasuta rendile Väike-Posti 8 asuvat endist vene lasteaia hoonet, kuna Karja 6 asuvat hoonet ootab ees hoopis lammutamine. 

2000    Pärnu Väike Vabakool alustab kolme klassiga Väike-Posti 8 asuvas hoones.

2006  Pärnu Vabakooli Selts taotleb Euroopa Liidu struktuurifondidest toetust uue koolimaja ehitamiseks. Pärast projekti edukat läbimist saadakse raha 1. etapi läbimiseks ehk kogu ehitamisele eelneva projekti ettevalmistamiseks ja dokumentide vormistamiseks. Paraku ei osutunud pärast 1. etapi läbimist Pärnu, Tartu ja Tallinn struktuurifondidele enam abikõlblikuks. Uue koolihoone projekt külmutatakse.

2007    9-klassiliseks kasvanud kool vaevleb ruumipuuduses. Pärnu linn pakub Vabakoolile tasuta rendile Noorte väljak 2 asuvat endist Slaavi põhikooli hoonet, kus alustataksegi 1. septembril õppetööd. Sama aasta juunis lõpetab Pärnu Väikese Vabakooli esimene lend.

2010    Koolile kinnitatakse uus nimi – Pärnu Vabakool.

2011-2021