Loomulikult õnnelik ja teadlik õppija

PROJEKT NUMBER 2022-2-EE01-KA122-SCH-000102953

LEPING NUMBER 2022-KA122SCH-61

Projekti periood: 01.01.2023- 29.02.2024

Koostööpartnerid: MTÜ Pärnu Vabakooli Selts, Sjalandskoli (Island), KonTiki Bᴓrnenes Skole (Taani)

Summa projekti elluviimiseks: 35 975,00 eurot

Projekti sisu:

Soovime jätkata aktiivset rahvusvahelist koostööd.

Toimub kaks projekti sisu ettevalmistavat kohtumist partnerkoolide juhtidele.

Projekti käigus viiakse ellu kaks õpirännet Taani ja Islandile, kus toimuvad kaks praktilist töötuba 13-16-aastastele noortele.

Rahuloluküsitluste ja analüüside tulemusel koostatakse sisend õppekava täiendamiseks Pärnu Vabakoolile.