MTÜ Pärnu Vabakooli seltsi majanduslik elujõulisus – ME18

PROJEKTI PERIOOD: September 2018-juuni 2019
PROJEKTIJUHT: Raivo Rohtoja
TOETUSSUMMA: 11232.-

PROJEKTI EESMÄRK:
Otsaseina kabinettide soojustus, laiendus ning remont.
Algklassikorruse koridori reorganiseerimine.