Keskkonnaring

Huviringi kirjeldus
Keskkonnaringi on oodatud 1.-9. klassi õpilased, kes soovivad kaasa lüüa Rohelise Kooli tegevustes. Viime koolipere seas läbi keskkonnaülevaatuse, koostame plaani tegevuste elluviimiseks, sõnastame koolikeskkonna põhimõtted, valime välja kolm Rohelise Kooli teemat, millele terve aasta vältel keskendume.

Vanuserühm
Rühma komplekteerib loodussuuna koordinaator

Toimumisaeg
Kokkuleppel loodussuuna koordinaatoriga

Õppetasu
Tasuta

Õpetaja
Triin Tamme