Keskkonnaring

Huviringi kirjeldus
Keskkonnaringi on oodatud 1.-9. klassi õpilased, kes soovivad kaasa lüüa Rohelise Kooli tegevustes. Viime koolipere seas läbi keskkonnaülevaatuse, koostame plaani tegevuste elluviimiseks, sõnastame koolikeskkonna põhimõtted, valime välja kolm Rohelise Kooli teemat, millele terve aasta vältel keskendume.

Vanuserühm
1.-9. klass

Toimumisaeg
Üle nädala kolmapäeviti kell 15:05-16:05, esimene kohtumine 27.09

Õppetasu
20€ kuus

Õpetaja
Triin Tamme

Info ja registreerimine
Registreerimisvorm