KÜSK vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor

2014. aasta jaanuaris taotles Pärnu Vabakooli Selts Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kaudu vabaühenduste taotlusvoorus toetust oma projektile “Pärnu Vabakooli arenguhüpe aktiivõppemeetodite omandamise toel”.  14. märtsil rõõmustati meid teatega, et meie taotlus sai rahastuse summas 9584,20 eurot.

Projekti üldeesmärk on suurendada Pärnu Vabakooli võimekust aktiivõppemeetodite valdamise ja kasutamise osas ning olla selles valdkonnas eestvedaja Eestis; tõsta õppeprotsesside läbiviimisvõimekust ja tulemuslikkust aktiivõppemeetodite toel. 

KUSK-2014Laadi alla